Фото без опису

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

детального плану території за межами населеного пункту с. Талалаївка Ніжинського району Чернігівської області з метою проведення нового будівництва автомобільного заправного комплексу на земельній ділянці площею 0,2500 га,  кадастровий номер 7423388900:07:001:0101 зі зміною цільового призначення для ведення особистого селянського господарства на розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

 

1. Інформація про замовника :

 

Талалаївська сільська ради Ніжинського району Чернігівської області

Юридична адреса: 16651, Чернігівська область, Ніжинський район, сТалалаївка, вулиця Незалежності, буд. 8.  

Контактний номер телефону: (04631) 65340

Електронна пошта: srada.talalaivka@gmail.com

 

2.Вид та ocновні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

 

«Детальний план території за межами населеного пункту с. Талалаївка Ніжинського району Чернігівської області з метою проведення нового будівництва автомобільного заправного комплексу на земельній ділянці площею 0,2500 га,  кадастровий номер 7423388900:07:001:0101 зі зміною цільового призначення для ведення особистого селянського господарства на розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства» розроблено на підставі рішення № XVI-59/VIII Талалаївської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області від 21 січня 2022 р.  «Про надання дозволу на розроблення детального плану території за межами населеного пункту». Інформація доступна за посиланням на сайті Талалаївської громади Ніжинського району Чернігівської області та доступна за посиланням:  https://talalaivka-gromada.gov.ua/docs/1151697/

Проєкт розроблено у відповідності з чинними в Україні нормами, правилами та стандартами.

Детальний план розробляється з метою:

 1. Визначення можливості зміни цільового призначення земельної ділянки з 01.03 Для ведення особистого селянського господарства на 12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства;
 2. Організація території та визначення всіх планувальних обмежень при проєктуванні будівель та споруд автозаправної станції з об’ємом ємностей до 15 м3;

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту в межах однієї  проєктної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів  територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної  політики розвитку території району (ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»; Правила улаштування електроустановок (ПУЕ 2017); ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»; ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;  ДСТУ-Н Б A 3.2-1:2007 Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та іншої нормативної документації; ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В 2.5-20:2018 «Газопостачання»; ДБН В.2.5-23:2010 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення»; ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація: проектування зовнішніх мереж та споруд»; ДБН В.2.5-74:2013. «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» тощо).

Детальний план території розроблено з урахуванням Схеми забудови Чернігівської області, генерального плану с. Талалаївка Чернігівської області та даних публічної кадастрової карти України.

Крім цього, приймались до уваги національні, регіональні та місцеві програми які також визначають відповідні передумови для прийняття проєктних рішень, а саме:

 1. Постанова Верховної Ради України «Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки»;
 2. Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року;
 3. Державна стратегія регіонального розвитку на 2021–2027 роки;
 4. «Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021–2027 роки»;
 5. Стратегія сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року;
 6. Програма економічного і соціального розвитку Чернігівської області на 2022 рік;
 7. Комплексна Програма підвищення конкурентоспроможності Чернігівської області на 2021–2027 роки «Чернігівщина конкурентоспроможна».

 

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення pecypciв).

 

Розроблення детального плану території передбачає формування проєктних рішень на всю територію проєктної ділянки. Проєктні рішення охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території ділянки.

Проєктні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку обумовлюються в тому числі завданням на розроблення детального плану території.

Згідно наданих вихідних матеріалів земельна ділянка загальною площею 0,2500 га, на яку розробляється детальний план території, розташована за межами села Талалаївка, Ніжинського району, Чернігівської області. 

Площа земельної ділянки складає - 0,2500 га. Кадастровий номер ділянки: 7423388900:07:001:0101.

Проєкт визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон, природоохоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища поза територією населених пунктів.

Детальним планом території визначено:

 1. принцип планувально–просторової організації забудови;
 2. функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї земельної ділянки, розподіл території на зони згідно з Державними будівельними нормами, стандартами та правилами;
 3. уточнення містобудівних умов і обмежень;
 4. обсяги інженерної підготовки території;
 5. систему інженерних мереж;
 6. порядок організації транспортного і пішохідного руху;
 7. порядок комплексного благоустрою та озеленення;

Детальним планом передбачається розташування на відведеній території багатопаливної автозаправної станції АЗС типу А (роздільне), категорія за потужністю - I – мала, (загальний об’єм палива до 15 м3), аварійний резервуар - ємністю до 10 м3), паливно-роздавальної колонки та операторської з допоміжними будівлями та спорудами.

Режим забудови території.

На даній території планується розмістити наступні будівлі та споруди:

 • Операторна;
 • Навіс над ПРК (Паливо-роздавальними колонками);
 • Підземні двохстінні резервуари рідкого моторного палива 2х5,0 загальним V=10 м3;
 • Підземний двохстінний резервуар для аварійного зливу палива V=10 м3;
 • Пристрій для зливу палива;
 • Майданчик для тимчасової стоянки бензовоза;
 • Майданчик для стоянки легкових автомобілів (на 4 авто);
 • Локальні очисні споруди дощової каналізації;
 • Контейнер для побутового сміття;
 • Біотуалет;
 • Протипожежні резервуари з насосною (V=200 м3);
 • Наземний резервуар СВГ (Скраплені вуглеводневі гази) з паливно-роздавальною колонкою V=4,7 м3;
 • Протипожежний щит;
 • Майданчик для посадки пасажирів;
 • Інформаційне табло;
 • Флагштоки;
 • Локальні очисні споруди побутових стоків;
 • Пересувні установки порошкового пожежогасіння з масою заряду вогнегасного порошку по 100 кг (2 шт.).

Згідно з п. 10.8.27 ДБН Б.2.2-12:2019  «Планування і забудова територій», розмір СЗЗ від джерел забруднення АЗС усіх типів та АЗК до житлових та громадських будівель, до меж земельних ділянок закладів дошкільної освіти встановлюються за розрахунками хімічного забруднення атмосферного повітря викидами від технологічного обладнання, сервісних об’єктів і транспортних засобів, що обслуговуються АЗС, з урахуванням фонового забруднення та розрахунків еквівалентних та максимальних рівнів звуку для денного та нічного часу доби, але не менше 50 м відповідно до Державних санітарних правил планування і забудови населених пунктів №173-96.

Згідно з «Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів», затвердженими наказом МОЗ Украйни від 19.06.1996 р. № 173, нормативна санітарно-захисна зона для багатопаливної АЗС не встановлена.  Відповідно до п.5.32 ДСП 173-96 для АЗС з підземними резервуарами для зберігання рідкого палива відстань до громадських, житлових будинків та споруд становить не менш ніж 50 м.

В даній санітарно-захисній зоні відсутні житлові та громадські будівлі. Навколишня територія вільна від забудови де розташовані земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам.

Земельна ділянка межує:

 1. З півночі – землі загального користування (автомобільна дорога Р-67);
 2. З півдня – землі запасу (земельні ділянки які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам).
 3. Зі сходу – землі запасу (земельні ділянки які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам).
 4. Із заходу – для ведення особистого селянського господарства;

Суцільне археологічне обстеження зазначеної земельної ділянки не проводилося.

Відповідно до п. 6 розділу 1 ст. 6, ст. 30, п. 2 ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини» орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини повинен забезпечити збереженість об’єктів культурної спадщини, у тому числі тих, що можуть бути виявлені i заборонити будь-яку діяльність, що створює їм загрозу.

Організація рельєфу ділянки, на якій відбувається проєктування, розроблена з урахуванням відміток існуючої території, автодоріг, ярів та балок, існуючих інженерних мереж та гідрогеологічних умов майданчика.

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», об'єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля – ст. 3, ч. 3, п. 4 (абзац 2) (поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше).

 

 

4. Ймовірні наслідки.

а)  Ймовірні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я людей:

Будівництво та експлуатація автозаправного комплексу, що розглядається, визначатиме наступний вплив на навколишнє середовище.

Вплив на клімат і мікроклімат. Впливів на клімат не очікується.

Вплив на повітряне середовище. Вплив на повітряне середовище в ході будівництва об’єктів автозаправної станції очікується від наступних джерел викиду забруднюючих речовин:

- двигуни внутрішнього згорання будівельної техніки і автотранспорту, які працюють на дизельному пальному;

- розвантаження будівельних матеріалів (щебеню, піску та інші) та земляні роботи;

- зварювальні роботи;

- фарбувальні роботи.

Після закінчення будівельних робіт перелічені джерела викиду припинять існування.

Вплив на повітряне середовище в ході експлуатації об’єктів АЗС очікується від наступних джерел викиду забруднюючих речовин:

- резервуари, а саме процеси зливу нафтопродуктів в підземні резервуари та їх зберігання;

- заправка автотранспорту від паливо-роздавальних колонок (випаровування при заповненні бензобаків автомобілів);

- маневри автотранспорту на території комплексу (заїзди-виїзди), від працюючих бензинових та дизельних ДВЗ.

Можливі також викиди при аварійних ситуаціях та ненавмисних розливах нафтопродуктів на території АЗС.

Шумове навантаження. Джерелами шуму в період будівництва є будівельна техніка і автотранспорт, які працюють на будівельному майданчику. Після закінчення періоду будівництва існування цих джерел шуму припиниться.

Джерелами шуму в період експлуатації автозаправного комплексу є автотранспорт, що здійснює маневри на території,  працюючі насоси на паливо-роздавальних колонках.

Вплив на геологічне середовище. В період будівельних робіт передбачається неглибоке занурення у геологічне середовище (1-2,5 м).

Вплив на земельні ресурси і ґрунти. Детальним планом території визначені межі земельної ділянки рекомендованою граничною площею 0,25 га. Перед проведенням будівельних робіт будуть проведені вишукувальні роботи, в результаті яких визначиться необхідність зняття родючого шару ґрунту в місцях, де він може бути пошкоджений або затоплений при виконанні будівельних робіт. 

Вплив на водне середовище. Вплив на підземні води під час будівництва можливий під час аварійних проливів палива і мастил працюючих механізмів. До впливів планованої діяльності на водне середовище відноситься утворення стічних вод. Стічні господарсько-побутові води передбачається відводити мережею самопливної каналізації до локальних очисних споруд, що проєктуються. Відвід дощових та талих вод передбачений вертикальним плануванням, а потім у локальні очисні споруди дощової каналізації, що проєктуються.

Вплив на рослинний і тваринний світ.  Незначним, короткопливним об’єктом впливу на тваринний світ під час будівництва служитиме робота будівельної техніки та інвентарю. Шум механізмів може відлякувати птахів у період гніздування. Наземних, водних і повітряних шляхів міграції тварин на території не відмічено. Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин в межах проєктування не виявлено. Значних змін в системі дослідженої території в результаті будівництва / експлуатації об’єкта планової діяльності не прогнозується. З огляду на характер запланованих робіт, значного впливу на місцеву фауну та флору не очікується.

Вплив на техногенне середовище. Негативного впливу на найближчі техногенні об’єкти не очікується.

Відходи виробництва. В період будівельних робіт утворюватимуться: будівельне сміття, вийнятий ґрунт, залишки використаних електродів, обрізки використаного кабелю, залишки лакофарбових виробів, використані пакувальні матеріали, тверді побутові відходи.

В період експлуатації багатопаливної автозаправної станції передбачається утворення таких відходів: вловлені нафтопродукти, мул; сорбент (пісок), забруднений нафтопродуктами, відходи прибирання території, тверді побутові відходи. Всі відходи повинні збиратися на спеціально виділених місцях та передаватися спеціалізованим організаціям згідно укладених договорів для подальшого поводження.

Вплив на соціальне середовище. Створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого i середнього бізнecy, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури району. Умови життєдіяльності та стан здоров’я місцевого населення в період будівництва та експлуатації об’єктів багатопаливної автозаправної станції не очікується.

 

 

 

 

 

б)      Для території з природоохоронним статусом

Земельна ділянка, що проєктується, не відноситься до прибережно-захисних смуг, лісогосподарських зон, територій історико-культурного, природо-заповідного, рекреаційного чи оздоровчого призначення, знаходиться поза межами об’єктів культурної спадщини. Територія проєктування також не межує з територіями, що мають природоохоронний статус, а отже, вплив не передбачається;

в)      Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

     Транскордонний вплив відсутній;

 

5.      Виправдані  альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

 

Вибір земельної ділянки проведено з урахуванням варіантів можливого розвитку i техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економічного використання земель, транспортного сполучення та соціально-економічного розвитку району.

Розглянуті альтернативні варіанти щодо технічного та технологічного забезпечення об’єктів будівництва та територіального розміщення планової діяльності.

У разі не затвердження документа місцевого планування (детального плану території) та відмови від реалізації об’єкту будівництва, що проєктується, призведе до неможливості організації та впорядкування території підприємства, сприяння соціально-економічного розвитку регіону та реалізації програм розвитку економіки України, збільшення кількості робочих місць. Відмова від реалізації проєкту будівництва не дозволить збільшити відрахування до бюджетів всіх рівнів, що негативно позначиться на розвитку регіону.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи i критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

 

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні i формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту CEO передбачається використовувати наступну інформацію:

•        доповіді про стан навколишнього природного середовища;

•        статистичну інформацію;

•        інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проєкту ДПТ;

•        дані моніторингу стану довкілля;

•        iнша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам i правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

  Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність i прийнятність планованої діяльності i обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Розробити комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності i ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:

•        вивчити в регіональному плані природних умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафт (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;

•        розглянути природні ресурси з обмеженим режимом  використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;

•        оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;

•        визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище;

•        зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості)

•        повідомити громадськість про ефективність проєкту i можливі екологічні наслідки.

У ході CEO провести оцінку факторів ризику i потенційного впливу на стан навколишнього природного середовища, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного i стабільного соціально-економічного розвитку району та підвищення якості життя населення.

 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

 

Зважаючи на державну політику в галузі забезпечення екологічної  безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єкту доцільно  максимально повно  використовувати  сучасні  високоефективні технології  та  матеріали.

Перелік і стисла характеристика проєктних рішень, комплекс яких включає:

- ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;

- планувальні  заходи  –  функціональне  зонування,  організація  санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;

- відновлювальні заходи - технічна  і  біологічна рекультивація, нормалізація стану окремих компонентів навколишнього середовища тощо;

- захисні заходи.

Основними заходами щодо поліпшення стану навколишнього середовища є: екологічний аудит кризових територій населеного пункту, що повинен включати визначення контрольних вимірів забруднення території.

При будівництві об’єктів можливе тимчасове утворення будівельних відходів та залишків матеріалів.

Територія, що проєктується буде задіяна у загальній схемі санітарного очищення Талалаївської об'єднаної громади Ніжинського району Чернігівської області. Передбачається облаштування майданчиків з контейнерами для збирання побутових відходів та забезпечення збору та вивезення відходів, що утворюються.

Вивезення твердих побутових відходів здійснюється по графіках, що затверджені у терміни визначені санітарними нормами на діюче звалище комунальних відходів зареєстроване в Обласному реєстрі МВВ за №14 14.09.2004 р. Площа об'єкта 15,32 га, наземне. Обсяг видалених відходів на момент складання паспорта МВВ – 869808,57 т. Сміттєзвалище віднесено до категорії "В" екологічної безпеки (об'єкти постійного контролю, обов'язковість заходів щодо захисту, моніторингу і локалізації забруднень). Відходи діяльності установ громадського харчування, технічного обслуговування і ремонту обладнання приладів та виробів інших, відходи комунальні й аналогічні неспецифічні промислові інші; група 77; клас небезпеки 4

     У разі виникнення відходів, що потребують додаткових умов утилізації, будуть укладені договори з підприємствами та організаціями, що мають відповідні ліцензії на даний вид роботи.

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм i правил проєкт містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку;

Пропонується така структура Звіту  СЕО:

 1. 1.Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування
 2. 2.Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено
 3. 3.Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу
 4. 4.Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом
 5. 5.Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування
 6. 6.Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків
 7. 7.Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування
 8. 8.Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення
 9. 9.Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення
 10. 10.Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення
 11. 11.Резюме нетехнічного характеру інформації розраховане на широку аудиторію

9. Орган, до якого подаються зауваження i пропозиції, та строки їх подання.

 

Талалаївська сільська ради Ніжинського району Чернігівської області

Юридична адреса: 16651, Чернігівська область, Ніжинський район, село Талалаївка, вулиця Незалежності, буд. 8.  

Контактний номер телефону: (04631) 65340

Електронна пошта:  talalaivka.silrada@ukr.net

 

Контактна особа – головний спеціаліст відділу архітектури, земельних відносин, комунальної власності та житлово-комунального господарства Талалаївської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області

Колонтай Ольга Адамівна

         Контактний номер телефону: (04631) 65340.

 

Зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються протягом 15 днів з дня її оприлюднення, тобто до 14 грудня 2022 року

 

Заява оприлюднена 29 .11.2022 року  на  офіційному  сайті Талалаївської громади Ніжинського району Чернігівської області.