ЯРМОЛЕНКО ГАННА ОЛЕКСІЇВНА                                                                 Фото без опису

секретар ради

Рішення першої сесії Талалаївської сільської ради восьмого скликання "Про обрання секретаря Талалаївської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області" від 26 листопада 2020 року № 1-5/VIII

ГРАФІК ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН:

вівторок з 09-00 до 13-00

четвер    з 09-00 до 12-00

Місцезнаходження/адреса: 16651, Чернігівська область, Ніжинський район, село Талалаївка, вулиця Незалежності, буд. 8.

Контактний номер телефону: (04631) 65340

Електронна пошта : srada.talalaivka@gmail.com

Опис повноважень

1. У випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (далі - Закон), здійснює повноваження сільського голови.

2. Скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради.

3. Веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону.

4. Організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та інших законів;

5. Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності.

6. За дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

7. Сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень.

8. Організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

9. Забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку.

10. Вирішує за дорученням сільського, селищного, міського голови або відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.