Згідно Протоколу Талалаївської сільської територіальної виборчої комісії Ніжинського району Чернігівської області "Про результати голосування з виборів Талалаївського сільського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі" від 30 жовтня 2020 року

АНДРУСЕНКО ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛІВНУ

обрано Талалаївським сільським головою.

(Рішення першої сесії Талалаївської сільської ради восьмого скликання "Про підсумки виборів, визнання повноважень голови Талалаївської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області" від 26 листопада 2020 року № 1-2/VIII)

ГРАФІК ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН:

 понеділок  з 09-00 до 12-00

 четвер        з 08-00 до 10-00

Місцезнаходження/адреса: 16651, Чернігівська область, Ніжинський район, село Талалаївка, вулиця Незалежності, буд. 8.

Контактний номер телефону: (04631) 65340

Електронна пошта : srada.talalaivka@gmail.com

Опис повноважень

 1. Сільський  голова   організовує роботу сільської ради, її виконавчого комітету згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 2. Сільський голова забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та Законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.
 3. Сільський голова спрямовує і координує діяльність секретаря сільської  ради, заступників сільського голови, керуючого справами виконкому, керівників органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів та комунального підприємства  громади.
 4. Сільський голова вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету сільської ради.
 5. Сільський голова вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчого комітету, апарату виконавчого комітету, їх штатів. Здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету.
 6. Сільський голова підписує рішення ради та її виконавчого комітету. Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності громади.
 7. Сільський голова призначає на посади та звільняє з посади керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.
 8. Сільський голова  видає розпорядження в межах своїх повноважень. Розглядає звернення громадян, проводить особистий прийом громадян. Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.
 9. Сільський голова сприяє здійсненню контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності та підпорядкування, зобов’язань щодо платежів до державного, місцевого бюджетів та позабюджетних фондів.
 10. Сільський голова є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою та виконавчим комітетом.
 11. Сільський голова представляє територіальну громаду, раду, її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах.
 12. Сільський голова укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства.
 13. Сільський голова бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 14. Сільський голова вимагає здійснення у разі стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемії, пожеж, інших надзвичайних подій, необхідних заходів щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій.
 15. Сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому Законом повноважень. Координує роботу правоохоронних органів з питань профілактики злочинності та безпеки громадського порядку організацію заходів щодо запобігання проявам корупції.

 

                                                                                                                  ЯРМОЛЕНКО ГАННА ОЛЕКСІЇВНА

              секретар ради

Рішення першої сесії Талалаївської сільської ради восьмого скликання "Про обрання секретаря Талалаївської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області" від 26 листопада 2020 року № 1-5/VIII

ГРАФІК ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН:

вівторок з 09-00 до 13-00

четвер    з 09-00 до 12-00

Місцезнаходження/адреса: 16651, Чернігівська область, Ніжинський район, село Талалаївка, вулиця Незалежності, буд. 8.

Контактний номер телефону: (04631) 65340

Електронна пошта : srada.talalaivka@gmail.com

Опис повноважень

1. У випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (далі - Закон), здійснює повноваження сільського голови.

2. Скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради.

3. Веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону.

4. Організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та інших законів;

5. Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності.

6. За дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

7. Сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень.

8. Організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

9. Забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку.

10. Вирішує за дорученням сільського, селищного, міського голови або відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.