Завантажити: 

1. Паспорт бюджетної програми КПКВК 0110150

https://rada.info/upload/users_files/04415258/67f0dd87ac767133d861fc8ca4ef1dc0.xlsx

2. Паспорт бюджетної програми КПКВК 0110180

https://rada.info/upload/users_files/04415258/6a4aae692ed0e948d5f1d08a5743070e.xlsx

3. Паспорт бюджетної програми КПКВК 0111010

https://rada.info/upload/users_files/04415258/85713d583597124463839c523bfea8ea.xlsx

4. Паспорт бюджетної програми КПКВК 0111021

https://rada.info/upload/users_files/04415258/609ba025ae5842f607581699000956d4.xlsx

5. Паспорт бюджетної програми КПКВК 0111031

https://rada.info/upload/users_files/04415258/b55b8474aef1808041a1a2de880f88b7.xlsx

6. Паспорт бюджетної програми КПКВК 0113032

https://rada.info/upload/users_files/04415258/8340a255a44124698d887bee6228a0d4.xlsx

7. Паспорт бюджетної програми КПКВК 0113033

https://rada.info/upload/users_files/04415258/61dd7126122e806e3c6fb7098ef86869.xlsx

8. Паспорт бюджетної програми КПКВК 0113035

https://rada.info/upload/users_files/04415258/86f38683dbd96ad0758a4a52eb66f285.xlsx

9. Паспорт бюджетної програми КПКВК 0113050

https://rada.info/upload/users_files/04415258/bf8fc37bb693013f6f480125dac7403e.xlsx

10. Паспорт бюджетної програми КПКВК 0113090

https://rada.info/upload/users_files/04415258/dad1d0a6973c50b1f7b06a46dc3550d9.xlsx

11. Паспорт бюджетної програми КПКВК 0113104

https://rada.info/upload/users_files/04415258/39a529160456ae2284eb0d461a52c486.xlsx

12. Паспорт бюджетної програми КПКВК 0113160

https://rada.info/upload/users_files/04415258/364b42f9cf7f6ae75825dbcb4ee7ccaf.xlsx

13. Паспорт бюджетної програми КПКВК 0113242

https://rada.info/upload/users_files/04415258/77aa22fb1ddeea6511ab4be82658df80.xlsx

14. Паспорт бюджетної програми КПКВК 0114030

https://rada.info/upload/users_files/04415258/5968c0aef60413ec26a3cad9825dec42.xlsx

15. Паспорт бюджетної програми КПКВК 0114060

https://rada.info/upload/users_files/04415258/a14e490a7e9841ead1a1efd76f7fa982.xlsx

16. Паспорт бюджетної програми КПКВК 0114082

https://rada.info/upload/users_files/04415258/60d00a550fe3f2bc958b7d65dfbae6c8.xlsx

17. Паспорт бюджетної програми КПКВК 0115062

https://rada.info/upload/users_files/04415258/b0bc70be297d45b4a41d5a5d0741cd2c.xlsx

18. Паспорт бюджетної програми КПКВК 0116030

https://rada.info/upload/users_files/04415258/949564dcf777151aacf0060e76a4ac50.xlsx

19. Паспорт бюджетної програми КПКВК 0117130

https://rada.info/upload/users_files/04415258/0a84d98960d739fb4c466120f2a733f0.xlsx

20. Паспорт бюджетної програми КПКВК 0117310

https://rada.info/upload/users_files/04415258/b1527602410334cb6391dfe16844e019.xlsx

21. Паспорт бюджетної програми КПКВК 0117461

https://rada.info/upload/users_files/04415258/03ab6d4972bab6e580adfbe5d35d9a0a.xlsx

22. Паспорт бюджетної програми КПКВК 0118110

https://rada.info/upload/users_files/04415258/ce3fab2ff807d17a7ae5c38851078f03.xlsx

23. Паспорт бюджетної програми КПКВК 0118130

https://rada.info/upload/users_files/04415258/12e9c372546cb1d039583df2eaa631be.xlsx

24. Паспорт бюджетної програми КПКВК 0118220

https://rada.info/upload/users_files/04415258/ef2de5bade307a3aa63c9c18b2acda86.xlsx

25. Паспорт бюджетної програми КПКВК 0118311

https://rada.info/upload/users_files/04415258/53b1b889264b0d2040d07c6bf5ef8323.xlsx

26. Паспорт бюджетної програми КПКВК 0118320

https://rada.info/upload/users_files/04415258/f44a82e9d3dcce58e42ee1daa7063547.xlsx