Фото без опису

Талалаївська сільська рада Ніжинського району Чернігівської області повідомляє, що постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2021 року № 517 затверджені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 року № 107 стосовно Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції. Одним із напрямів, на які будуть спрямовані бюджетні кошти – це спеціальна бюджетна дотація за бджолосім’ї.

Згідно Порядку дотація за наявні бджолосім’ї надається на безповоротній основі фізичним особам та суб’єктам господарювання, які є власниками бджолосімей, за наявні в поточному році від 10 до 300 бджолосімей у розмірі 200 гривень за бджолосім’ю. У разі наявності більше ніж 300 бджолосімей, максимальний розмір дотації становить 60000 гривень одному отримувачу.

Для отримання дотації за бджолосім’ї до 01 жовтня 2021 року просимо власників бджолосімей подати до Талалаївської сільської ради такі документи:

 - копію ветеринарно – санітарного паспорта пасіки; 

 - копію рішення про державну реєстрацію потужності;

 - копію довідки про відкриття поточного рахунка в банку (для фізичних осіб);

 - копію довідки про відкриття поточного рахунка, виданої банком (для суб’єктів господарювання);

 - копію паспорта громадянина України (фізичні особи);

 - копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) (фізичні особи);

 - копію звіту про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами (форма № 24 (річна) на останню звітну дату на момент подання документів (суб’єкти господарювання, які є юридичними особами);

 - довідку, видану органом місцевого самоврядування, про реєстрацію пасіки із зазначенням кількості наявних бджолосімей на останню звітну дату на момент подання документів (фізичні особи та фізичні особи -підприємці, зокрема сімейні фермерські господарства).

Для нарахування дотації за бджолосім’ї суб’єктам господарювання, які є юридичними особами, дотація нараховується на ту кількість бджолосімей, що зазначена у формі № 24 (річна) та підтверджена ветеринарно-санітарним паспортом пасіки.

Для нарахування дотації за бджолосім’ї фізичним особам та фізичним особам - підприємцям, зокрема сімейним фермерським господарствам, дотація нараховується на ту кількість бджолосімей, що зазначена у ветеринарно-санітарному паспорті пасіки, обстеження якої було проведено Держпродспоживслужбою у поточному році.

Підставою для внесення до відомості на отримання дотації за бджолосім’ї є реєстрація потужності фізичної особи або суб’єкта господарювання, які є власниками бджолосімей.