ЗАТВЕРДЖЕНО

РІШЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ

Протокол № 07/07 від 17 липня 2023 року

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТАЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

  1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Талалаївська сільська рада Ніжинського району Чернігівської області, вул. Незалежності,8, с. Талалаївка, Ніжинський район, Чернігівська область, 16651; код за ЄДРПОУ – 04415258; категорія замовника – орган місцевого самоврядування.
  2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Поточний ремонт дороги комунальної власності  по вулиці Прилуцькій протяжністю 0,100 км. та провулку Садовому протяжністю 0,250 км. в селі Талалаївка Ніжинського району Чернігівської області» згідно коду  ДК 021:2015: 45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»
  3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

По вулиці відбувається місцевий рух автомобільного транспорту, який обслуговує прилеглі до вулиці житлові будинки. В результаті довготривалої експлуатації, значного зростання інтенсивності дорожнього руху і вагових характеристик транспортних засобів та недотримання міжремонтних термінів, на окремих ділянках дороги спостерігається значні вибоїни та колійність, що впливає на умови та комфортність руху автотранспорту.  

Технічні, якісні характеристики за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля. Виконання всіх дорожньо-будівельних робіт повинно проводиться згідно вимог ДСТУ9178:2022 «Настанова з улаштування шарів дорожнього одягу з щебеневих, гравійних та укріплених матеріалів».

Технічне завдання передбачене Додатком 5 до Тендерної документації  та викладено на прозоро https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-17-009615-a

  1. Очікувана вартість предмета закупівлі: 364 559,00 грн. (триста шістдесят чотири тисячі п’ятсот п’ятдесят дев’ять гривень 00 копійок).
  2. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: очікувана вартість предмету визначена на підставі проектно-кошторисної документації.
  3. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: відповідає кошторисним призначенням на 2023 рік
  4. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями (з врахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, із змінами