ЗАТВЕРДЖЕНО

РІШЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ

Протокол № 08/03 від  15 березня 2024 року

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТАЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

 1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Талалаївська сільська рада Ніжинського району Чернігівської області, вул. Незалежності,8, с. Талалаївка, Ніжинський район, Чернігівська область, 16651; код за ЄДРПОУ – 04415258; категорія замовника – орган місцевого самоврядування.
 2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Капітальний ремонт із впровадженням комплексних заходів з теплореновації Безуглівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад І-ІІІ ст.» за адресою: вул. Горького, 58-А, с. Безуглівка, Ніжинського району, Чернігівської області (Коригування кошторисної частини проєктної документації) (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) за кодом ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація.
 3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Дана закупівля будівельних робіт обґрунтована необхідністю збереження і відбудови  об’єкту соціальної інфраструктури Безуглівський НВК Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад І-ІІІ ст. для забезпечення базових життєвих потреб громадян (дошкільна та шкільна освіта) у територіальній громаді.

Джерелом фінансування даної закупівлі є кошти позики Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (проєкт «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» / проєкт «Програма з відновлення України»), які можуть спрямовуватися  виключно за напрямками, зазначеними у Додатку А Фінансової угоди, у зв’язку з чим НЕ можуть бути використані на будь-які інші цілі. Також та відповідно до пункту А.1.4 Додатку А Фінансової угоди кошти позики заборонено спрямовувати на вироблення та розповсюдження зброї і боєприпасів, озброєнь та військової техніки тощо

Вартісний та фізичний обсяг робіт визначений проектною документацією, вартісні показники якої підтверджені експертним звітом про проведення експертизи проекту будівництва в установленому законодавством порядку. Відповідний експертний звіт доступний  на Порталі державної електронної системи у сфері будівництва (https://e-construction.gov.ua/  ) за посиланням https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3108280639749621707/optype=6

Будівля, яка підлягає капітальному ремонту - 2-х поверхова, це освітній заклад Безуглівський навчально – виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ ст.. (Безуглівський ліцей). Проектом (проектно-кошторисною документацією) передбачається капітальний ремонт будівлі, а саме:

 • капітальний ремонт покрівлі – існуючий покривний матеріал демонтується, виконується влаштування даху з покриття покрівельним профлистом. Існуюча кроквяна система в задовільному стані виконується часткова заміна крокв та стійок, решетування підлягає заміні;
 • виконується утеплення горища будівлі – з влаштуванням пароізоляції;
 • виконується утеплення фасадів;
 • виконується капітальний ремонт цоколю;
 • виконується капітальний ремонт оздоблення стін коридорів 1-го та 2-го поверху, кабінет фізики, вчительська, бібліотека, сходова клітина та тамбур.

Таким чином, після проведення капітального ремонту із впровадженням комплексних заходів з теплореновації Безуглівського навчально-виховного комплексу « Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад І-ІІІ ст.» за адресою вул.Горького,58-А, с.Безуглівка, Ніжинського району, Чернігівської області зменшиться витрати на енергоносії (а саме тепловитрати у зимовий період за рахунок раціонального і ефективного використання тепла) відбудеться заміна фізично застарілих дверних блоків, оновиться стан коридорів та покращиться покриття підлоги, все це продовжить термін експлуатації будівлі. Заклад набуде красивого, сучасного та естетичного зовнішнього вигляду.

Технічні, якісні та кількісні характеристики відображені в проектній документації  та повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля. Відповідати вимогам діючого санітарного законодавства України має бути безпечними для  здоров’я  людини.

Технічне завдання передбачене Додатком 3 до Тендерної документації  та викладено на прозоро https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-03-15-010623-a.

 1.  Очікувана вартість предмета закупівлі: 8 996 913,40 грн. (вісім мільйонів дев’ятсот дев’яносто шість тисяч дев’ятсот тринадцять гривень 40 копійок).
 2. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Розмір очікуваної вартості предмета закупівлі визначено згідно із Зведеним кошторисним розрахунком, який знаходиться в складі проектної документації.
 3. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: відповідає кошторисним призначенням на 2024 рік
 4. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями (з врахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, із змінами.)