ЗАТВЕРДЖЕНО

РІШЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ

Протокол № 08/09 від  29 вересня 2023 року

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТАЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

  1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Талалаївська сільська рада Ніжинського району Чернігівської області, вул. Незалежності,8, с. Талалаївка, Ніжинський район, Чернігівська область, 16651; код за ЄДРПОУ – 04415258; категорія замовника – орган місцевого самоврядування.
  2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Металопластикові вироби (вікна з комплектуючими) код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 44220000-8 – «Столярні вироби».
  3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

З метою енергозбереження в закладах комунальної власності ( Кропивнянській гімназії, адміністративній будівлі) та заміни фізично застарілих віконних та дверних блоків виникла потреба в заміні на металопластикові вироби. Заміна застарілих допоможе знизити тепловитрати у зимовий період за рахунок раціонального і ефективного використання тепла, знизить показники шумоізоляції, покращить естетичний вигляд будівель.

Технічні, якісні характеристики товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля. Відповідати вимогам діючого санітарного законодавства України має бути безпечними для  здоров’я  людини.

Технічне завдання передбачене Додатком 5 до Тендерної документації  та викладено на прозоро https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-29-010691-a

  1. Очікувана вартість предмета закупівлі: 91 500,00 грн. (дев’яносто одна тисяча п’ятсот гривень 00 копійок).
  2. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: очікувана вартість предмету визначена на підставі моніторингу цін проведеного методом порівняння ринкових цін. При цьому розрахунок очікуваної вартості проводився згідно з аналізом цін постачальників металопластикових вікон на дату формування очікуваної вартості предмета закупівлі, що оприлюднені на веб-сайтах та прейскурантах цін (комерційних пропозицій) у вільному доступі, а також за результатами аукціонів закупівлі в системі Prozorro за посиланням https://prozorro.gov.ua/. До ціни товару включена вартість товару, демонтаж та монтаж товару, витрати та тарифи, що сплачується або мають бути сплачені Учасником згідно чинного законодавства України зокрема: сплату ввізного мита (для нерезидентів та імпортерів); податки та інші збори і обов’язкові платежі, витрати на доставку, перевезення до місця визначеного замовником, а також гарантійне обслуговування товару, протягом строку, що визначений Договором., націнка (маржа) постачальника.
  3. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: відповідає кошторисним призначенням на 2023 рік
  4. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями (з врахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, із змінами
 

02.10.2023