У зв’язку зі зростанням тарифу на електроенергію розмір субсидії перерахують автоматично

Постановою Уряду від 21 жовтня 1995 р. № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива“ передбачено, що перерахунок житлової субсидії в межах установленого строку її призначення без звернення громадян здійснюється, зокрема, у разі зміни розміру цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.

Тобто одержувачам уже призначених субсидій для здійснення перерахунку розмірів виплат у зв’язку зі зростанням тарифу на електроенергію звертатись до органів Пенсійного фонду України не потрібно. Такий перерахунок буде проведено автоматично. 

Оскільки зростання тарифу на електроенергію відбулося з 1 червня, сума перерахованої субсидії буде відображена у виплаті за червень, яку одержувачі отримають у наступному місяці – липні.

За інформацією Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області

 

Пенсійне забезпечення працівників освіти

РоздрукуватиВчителі, викладачі, інші працівники закладів і установ освіти відповідно до законодавства мають право на пенсію за віком або пенсію за вислугу років.

Порядок та умови обчислення цих пенсій визначено Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09 липня 2003 року № 1058-IV  та Законом України “Про пенсійне забезпечення” від 05 листопада 1991 року № 1788-XII  (далі – Закон 1058 та Закон 1788).

Пенсія за віком відповідно до Закону 1058 призначається після досягнення віку 60 років за наявності необхідного страхового стажу. Так, у 2024 році – це не менше 31 року, у 2025 році – 32 років, у 2026 році – 33 років, у 2027 році – 34 років, починаючи з 1 січня 2028 року – не менше 35 років.

У разі відсутності необхідного страхового стажу, право на призначення пенсії за віком мають особи: після досягнення 63 років за наявності страхового стажу, зокрема, у 2024 році – від 21 до 31 року; після досягнення 65 років за наявності страхового стажу у 2024 році – від 15 до 21 року.

Для обчислення розміру пенсії за віком враховується заробітна плата та коефіцієнт страхового стажу.

Розмір призначеної пенсії визначається з урахуванням всього набутого страхового стажу (незалежно від установи та посади, на якій набуто цей стаж) та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески за всі періоди страхового стажу з 01.07.2000, а також (за бажанням особи) враховується заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

Право на виплату грошової допомоги, яка не підлягає оподаткуванню, у розмірі десяти місячних пенсій станом на день її призначення відповідно до пункту 7-1 розділу XV Прикінцеві положення Закону 1058 мають особи, які:

– на день досягнення пенсійного віку працювали  в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів “e” – “ж” Закону 1788;

– мають страховий стаж для чоловіків 35 років, для жінок 30 років на таких посадах;

– до цього не отримували будь-яку пенсію (наприклад, по інвалідності або за вислугу років).

Порядок обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги, та її виплати, затверджено постановою КМУ від 23 листопада 2011 року №1191.

Пенсію за вислугу років може бути призначено працівникам сфери освіти до настання віку, що дає право на пенсію за віком.

На цей вид пенсії мають право працівники закладів і установ освіти усіх форм власності, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 1993 року № 909, за наявності спеціального стажу роботи.

До переліку посад, звільнення з яких за наявності необхідного стажу дає право на призначається пенсії за вислугу років, включено, зокрема:

 • у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладах – посади директорів, їх заступників з навчально-виховної роботи, майстрів виробничого навчання, викладачів, соціальних педагогів, практичних психологів, керівників різних форм гурткової роботи;
 • в загальноосвітніх, у тому числі військових, навчальних закладах,  музичних і художніх школах – посади директорів, завідуючих навчально-виховною частиною, вчителів, викладачів, вихователів, психологів, педагогів-організаторів, майстрів виробничого навчання, керівників секцій, студій;
 • в дитячих будинках, дитячих трудових і виховно-трудових колоніях – посади директорів, завідуючих навчально-виховною частиною, вчителів, вихователів, майстрів виробничого навчання, практичних психологів, соціальних педагогів;
 • в дошкільних навчальних закладах – посади директорів (завідуючих), вчителів-дефектологів, вчителів-логопедів, вихователів, музичних керівників;
 • в позашкільних навчальних закладах – посади директорів, їх заступників з виховної роботи, завідуючих відділами, художніх керівників гуртків, секцій, студій.

Важливо! 

 • Якщо після призначення пенсії за вислугу років особа знову працевлаштовується на посаду, що дає право на таку пенсію, то виплата пенсії припиняється, а після звільнення з такої посади – виплата пенсії за вислугу років поновлюється з дня, наступного за днем звільнення.
 • За наявності підстав працівнику освіти може бути призначено пенсію по інвалідності чи у зв’язку з втратою годувальника.
 • За наявності права на різні види пенсії призначається один із цих видів – за вибором особи.
 • Право на перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу 24 календарні місяці мають особи, яким призначено пенсію за віком. Зазначена норма не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років та які не досягли пенсійного віку.
 • Для призначення пенсії можна звернутись особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації та проживання, а також дистанційно, скориставшись вебпорталом електронних послуг ПФУ (https://portal.pfu.gov.ua).

 

За інформацією Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області

 

 

Надмірно виплачену житлову субсидію доведеться повертати. Можливо в судовому порядку

Переплата субсидії — це надміру виплачені бюджетні кошти, отримані особою без достатньої правової підстави. Виникає у двох випадках:

 1. Якщо у заяві або декларації було зазначено недостовірну інформацію і субсидію призначили більше, ніж належно.
 2. Якщо громадянин протягом 30 днів не повідомив про обставини, які призвели б до зменшення субсидії, і допомога нараховувалася в колишніх розмірах.

За яких підстав виплата житлової субсидії припиняється

Органи Пенсійного фонду України мають право перерахувати розмір субсидій і здійснити стягнення надміру виплачених коштів у випадках виявлення неправильних відомостей, наданих юридичними особами ( у довідках про доходи, про склад зареєстрованих осіб, забезпеченість житловою площою тощо), або виявлення під час обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства ознак порушення норм законодавства щодо призначення субсидій.

За наявності зазначених підстав виплата житлової субсидії припиняється, надміру отримані  суми житлової субсидії громадянин повинен повернути на рахунок ПФУ. Якщо особа відмовляється добровільно повернути суму надміру виплаченої їй субсидії, то питання про примусове стягнення коштів вирішується в судовому порядку.

У разі призначення субсидії на наступний період надмірно  виплачену суму утримуватимуть частинами, але не більше ніж 20% на місяць.

 Житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу уповноваженого органу або не сплачує суми до повернення, визначені уповноваженим органом.

Найчастіше такі ситуації складаються внаслідок подання заявником недостовірних, неточних відомостей або ж неповідомлення органу Пенсійного фонду про зміну обставин, які впливають на обчислення розміру субсидії, її перерахунок, визначення права на зазначений вид державної допомоги.

 

Як уникнути переплати?

Щоб уникнути переплати, а відповідно і стягнення надміру виплаченої субсидії, необхідно у 30-денний термін повідомляти  органи Пенсійного фонду України про зміни:

 • у складі зареєстрованих у житловому приміщенні членів домогосподарства;
 • соціального статусу членів домогосподарства (набуття статусу пенсіонера, інваліда тощо); складу сім’ї члена домогосподарства;
 • переліку отримуваних житлово-комунальних послуг та умов їх надання;
 • зміни управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання власників;
 • майнового стану будь – кого зі складу домогосподарства:
 • купівлі земельної ділянки, нерухомого майна, транспортного засобу, цінних паперів, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку;
 • одноразової оплати будь-якої роботи або послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних);
 • здійснення внеску до статутного капіталу, благодійної діяльності;
 • надання позики, якщо сума операції перевищує 50 тис. грн і здійснена вона впродовж 12 місяців перед місяцем звернення за субсидією;
 • настання права власності більш ніж на одне житлове приміщення (квартиру, будинок);
 • відкриття депозиту або придбання облігацій на суму, що перевищує 100 тис. грн;
 • здійснення операції з купівлі іноземної валюти та банківських металів на загальну суму понад 50 тис. грн;
 • отримання одноразового доходу в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму (крім допомоги на здобуття освіти, отримання медичних послуг, подолання наслідків стихійного лиха, інших катастроф; страхових виплат; спадщини у вигляді нерухомого майна).

За інформацією Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області

 

Запитуєте – відповідаємо

- Я пенсіонер-ВПО. Пройшов ідентифікацію в банку. Коли буде відновлено виплату?

Якщо пенсіонер з числа ВПО пройшов фізичну ідентифікацію в банку, фінансування виплати буде поновлено у найближчий період, після надходження від установи банку до Пенсійного фонду України інформації про встановлення особи.

Додатково звертатись до органів Фонду із заявою про поновлення виплати пенсії не потрібно. 

Нагадуємо, що для проходження фізичної ідентифікації можна обрати будь-який зручний спосіб:

 • особисто відвідати відділення АТ “Ощадбанк“ чи орган Пенсійного фонду України;
 • віддалено авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”) на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Це зручно для тих, хто не має фізичної можливості відвідати установи банків чи Пенсійного фонду України, перебуває на тимчасово окупованій території або віддає перевагу онлайн-інструментам; 
 • за допомогою відеоконференцзв’язку (подати заявку можна на вебпорталі електронних послуг Фонду або через Контакт-центр Пенсійного фонду України за номерами: 0-800-503-753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71); 
 • у разі перебування за кордоном – отримати в закордонній дипломатичній установі України посвідчення факту, що особа є живою та надати ці документи органу Фонду, де пенсіонер перебуває на обліку. Передати документи можна за допомогою вебпорталу електронних послуг Фонду чи поштою. 
 • Як змінити банківські реквізити для виплати пенсії онлайн
 • Якщо ви змінили рахунок у банку або змінили банк, у якому одержуєте пенсію / субсидію / пільгу / страхову виплату, то для продовження отримання виплат обов’язково потрібно повідомити орган Пенсійного фонду України.
 • Зробити це можна, зокрема, онлайн – на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
 • Крок 1. На вебпорталі Фонду (https://portal.pfu.gov.ua)у правому верхньому куті екрану натисніть кнопку “Вхід” та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
 • Крок 2. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі “Щодо пенсійного забезпечення” оберіть опцію “Внесення змін до пенсійної справи”.
 • Крок 3. У вікні, що відкриється, із переліку заяв оберіть опцію “Заява на зміну виплатних реквізитів”.
 • Крок 4. У полях заяви, що з’явиться на екрані, відредагуйте необхідні дані, перевірте записи.

Крок 5. За потреби завантажте скан-копії документів, що підтверджують відповідні зміни.

Крок 6. Надайте згоду на передачу та обробку персональних даних і підтвердьте, що ви ознайомлені з необхідністю повідомляти органи Фонду про зміни, що можуть впливати на пенсійне забезпечення.

Крок 7. Сформуйте заяву, підпишіть її КЕП та надішліть до Фонду.

Крок 8. З результатами опрацювання заяви можна ознайомитися в розділі “Мої звернення” (на панелі зліва).

За матеріалами Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області