Фото без опису

Відділ освіти Талалаївської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області оголошує конкурс на посаду директора Ніжинської гімназії Талалаївської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області.

Найменування і місцезнаходження закладу:

- Ніжинська гімназія Талалаївської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області;

- вул. Свободи, 86, с. Ніжинське, Ніжинський район, Чернігівська область, 16633.

Найменування посади та умови оплати праці:

- директор закладу загальної середньої освіти;

            Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються  відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами); наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (із змінами). 

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»:

- громадянин України;

- вільно володіє державною мовою;

- вища освіта ступеня не нижче магістра (спеціаліста);

- стаж педагогічної роботи не менше трьох років;

- організаторські здібності;

- фізичний і психічний стан особи не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копія паспорта громадянина України;

- копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

- довідка про відсутність судимості;

- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Дані документи подаються особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у строк не більше 25 календарних днів (з 02.11. до 26.11.2023) з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу за адресою: вул. Незалежності, буд. 8, с. Талалаївка, Ніжинський район, Чернігівська область, 16651.

Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість:

- про дату, час і місце проведення конкурсного відбору та його складових кандидатів буде проінформовано додатково в порядку, передбаченому пунктом 16 Положення про проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти.

Конкурсний відбір включає в себе наступні етапи:

- ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування. Проводиться не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору;

- письмове тестування. Загальний час для проведення тестування становить не більше 30 хвилин;

- вирішення ситуаційного завдання. На вирішення ситуаційного завдання кандидатові надається не більше 30 хвилин;

- проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти. Загальний час для проведення однієї презентації та надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії становить не більше 20 хвилин.

Прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі:

- Івашко Людмила Миколаївна, головний спеціаліст відділу освіти Талалаївської сільської ради;

- (04631) 65-2-40, 0965605704;

- v.o.tsrada@gmail.com